Muqdamien, B., U. Umayah, J. Juhri, and D. Raraswaty. “TAHAP DEFINISI DALAM FOUR-D MODEL PADA PENELITIAN RESEARCH & DEVELOPMENT (R&D) ALAT PERAGA EDUKASI ULAR TANGGA UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN SAINS DAN MATEMATIKA ANAK USIA 5-6 TAHUN”. Intersections, Vol. 6, no. 1, Feb. 2021, pp. 23-33, doi:10.47200/intersections.v6i1.589.