Rinaldi, Rinaldi, and Rino Rino. 2021. “KKN TEMATIK NEW NORMAL COVID-19”. GEMI 1 (1), 22-30. https://doi.org/10.47200/gemi.v1i1.1009.