Lumkhatun, Lumkhatun. 2013. “UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATA PELAJARAN PKn MELALUI STRATEGI CARD SORT DAN SNOW BALLING SMP”. Academy of Education Journal 4 (1). https://doi.org/10.47200/aoej.v4i1.99.