Lisaholit, Syafa, Siti Hajar Loilatu, and M Chairul Basrun Umanailo. 2021. “PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI SE-KECAMATAN NAMLEA”. Academy of Education Journal 12 (1), 48-55. https://doi.org/10.47200/aoej.v12i1.426.