Rahman, Ahmad, Siti Aisyah, Moh Huda MF, Rubini Rubini, and Rahma Sari. “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah”. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 12, no. 1 (October 30, 2021): 1 - 18. Accessed August 16, 2022. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/940.