Imroatun, Imroatun, and Ilzamudin Ilzamudin. “Sejarah Peristilahan Tarbiyah Dan Taklim Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam”. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 10, no. 2 (December 29, 2020): 163 - 176. Accessed May 8, 2021. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/445.