amir, ahmad. “Fahaman Ibn Taimiyah Dan Pengaruhnya Dalam Tradisi Kalam”. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 12, no. 1, May 2022, pp. 133 -58, doi:10.47200/ulumuddin.v12i1.939.