[1]
I. Imroatun and I. Ilzamudin, “Sejarah Peristilahan Tarbiyah Dan Taklim Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam”, Ulumuddin, vol. 10, no. 2, pp. 163 - 176, Dec. 2020.