[1]
M. Muthmainnah, “Falak Dan Ilmu Yang Berkaitan Dengannya”, Ulumuddin, vol. 6, no. 1, pp. 49 - 59, Jun. 2016.