Syafitri, Lely Nur Hidayah. 2020. “Komparasi Kurikulum Terpadu Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah Pertama Islam Boarding Di Yogyakarta”. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9 (2), 113-32. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/287.