IMROATUN, I.; ILZAMUDIN, I. Sejarah Peristilahan Tarbiyah Dan Taklim Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, v. 10, n. 2, p. 163 - 176, 29 dez. 2020.