(1)
amir, ahmad. Fahaman Ibn Taimiyah Dan Pengaruhnya Dalam Tradisi Kalam. Ulumuddin 2022, 12, 133 - 158.