(1)
Imroatun, I.; Ilzamudin, I. Sejarah Peristilahan Tarbiyah Dan Taklim Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. Ulumuddin 2020, 10, 163 - 176.