(1)
Fatihah, N.; Nadjih, D. Hubungan Pendidik Dan Terdidik Dalam Al-Quran. Ulumuddin 2017, 7, 73-86.