[1]
E. N. S. Rinaldi, “PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP MINAT BELI PADA KLINIK KECANTIKAN LARISSA AESTHETIC CENTER DI YOGYAKARTA”, JCoB, vol. 7, no. 01, pp. 110-127, Jul. 2023.